Kvalitets normer

 

Scandi Group bruger interne kvalitets normer bygget op omkring Kaizen principperne-understøttet af Balanced Scorecard som bevirker at vi får en tilpasset Total Quality Management der netop passer til de former af services vi yder vore kunder.

CSR

I Scandi Group handler CSR om at yde et bidrag til økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i verden og om ansvarlighed i forhold til mennesker. Diplom: CSR & Diplom: Miljø 

 

Scandi Group har altså et etisk og forretningsmæssigt ansvar for at sikre den størst mulige bæredygtighed i de forretninger, vi deltager i.

* Vi betragter en ansvarlig håndtering af sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af forretningerne som en integreret del af vores risikovurdering.

* Vi integrerer CSR i forretningsstrategien og bygges oven på kvalitets system som beror på KAIZEN principperne hvori CSR indgår som et element.

* Vi integrerer hensyn til økonomi, miljø og mennesker i vores risikoanalyse

* Vi sætter høje standarder for os selv, vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører

* Vi følger internationale standarder og har en principbaseret tilgang til CSR

* Vi samarbejder med vores kunder om CSR.

 

Vi er ligeledes gået et skridt videre og har implementeret dyrevelfærd under vor CSR politik og som transportør er vor vigtigste opgave, at sikre os dyrenes velfærd under transport (Frihed fra ubehag forårsaget af omgivelserne) som er en af de 5 friheder inden for dyrevelfærd! Disse 5 ”friheder” blev grundlagt af Farm Animal Welfare Council og komiteens første retningslinjer anbefalede at dyr behøver friheden til "at vende sig, soignere sig, rejse sig, lægge sig ned og strække ben". 

 

Ydermere har vi valgt i Scandi Group at bruge nogle af vores ressourcer til at forbedre vores Miljøpolitik, da dette kan medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer.

Det er efter vores mening vigtigt at vi alle bidrager til at løse de bæredygtige udfordringer; store som små virksomheder.

 

Vi har derfor valgt i Scandi Group, at vi i fremtiden kører med opdaterede køretøjer, der kan anvende HVO 100 og dermed reducere CO2-udledningen op til 90% sammenlignet med almindelig Diesel.

 

Hvad er HVO 100?

 

HVO står for “Hydrated Vegetable Oil”, som er en syntetisk fossilfri diesel, der ikke frigiver ny kuldioxid i atmosfæren under transporten. HVO 100 produceres af 100% genanvendelige råmaterialer, såsom animalsk fedt fra f.eks. slagteriaffald. Udover at det produceres af genanvendelige råmaterialer, så har HVO 100 også en renere forbrænding grundet et højere indhold af brint.

 

Er du interesseret i og få et tilbud på HVO 100 transportløsninger? Så kontakt os.

 

QS Certificate

Our Certification Mark

The QS certification mark represents the “QS. Quality Scheme for Food.” The stages of the circle as shown in the QS certification mark represent the cross-stage process assurance and traceability - from farm to shop. Products that bear this mark are thus 100 percent QS. This means that all participants in the food chain are QS scheme participants. Only then a product, be it a piece of meat, an apple or a potato, can bear the QS certification mark.

Our certification mark represents products that signalize inspected quality to the consumers. QS Certifikat se PDF her.

 

I 2013 blev vi kvalificeret som medlem hos UN Global Compact hvilket vi ser som en anerkendelse af vort CSR fokus over de senere år.