Scandi Livestock International Aps er en virksomhed der beskæftiger sig med transport af levende dyr nationalt og internationalt. 

 

Vi har høje etiske krav og sætter altid dyrevelfærd i højsædet.

 

Alle køretøjerne er godkendte og opfylder de til enhver tid gældende regler og love indenfor transport af levende dyr som er udstedt af myndighederne.

 

Scandi Livestock International Aps lever op til kravene i Danish Transport Standard og vi forpligtiger os til altid at overholde krav fra myndigheder & kunder omkring vask, desinfektion og rengøring. Tillige er vi QS certifiserede. 

 

Scandi Livestock International Aps har de fornødne godkendelser til også at kunne gennemføre TIR transporter. 

 

Ansvarsbegrænsning: Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikker er til hinder herfor.

 

Scandi Livestock International Aps