Scandi Livestock A/S er en virksomhed der beskæftiger sig med transport af levende dyr nationalt og internationalt. 

 

Vi har høje etiske krav og sætter altid dyre velfærd i højsædet.

 

Alle køretøjerne er godkendte og opfylder de til enhver tid gældende regler og love indenfor transport af levende dyr som er udstedt af myndighederne.

 

Scandi Livestock A/S lever op til kravene i Danish Transport Standard og vi forpligtiger os til altid at overholde krav fra myndigheder & kunder omkring vask, desinfektion og rengøring. Tillige er vi QS certifiserede. 

 

Scandi Livestock A/S har de fornødne godkendelser til også at kunne gennemføre TIR transporter. 

 

Ansvarsbegrænsning: Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikker er til hinder herfor.